ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ

 

ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ สพป.มุกดาหาร

ลำดับที่ ปีงปม.ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน ประเภทงปม. หมวดงปม. รายการย่อย รายละเอียดรายการที่ได้รับ ราคาต่อหน่วย จำนวน รวมงบประมาณ admin
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา