แสดงรายชื่อโรงเรียน
แยกตามอำเภอ

»อำเภอเมือง
»อำเภอคำชะอี
»อำเภอนิคมคำสร้อย
»อำเภอดอนตาล
»อำเภอหว้านใหญ่
»อำเภอดงหลวง
»อำเภอหนองสูง
»แสดงที่ตั้งโรงเรียนทั้งหมด
»แสดงที่ตั้ง สพป.มุกดาหาร
ค้นหาตามจำนวนนักเรียน

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียนตามสัญชาติ

เลือกแสดงผลรายอำเภอ

ข้อมูลนักเรียนตามศาสนา

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียน
บ้านอยู่ห่างโรงเรียนเกิน 3 กม.
และการเดินทาง


เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2550-2557

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
รายงานผลการทดสอบ
คุณภาพการศึกษา

(ผล O-Net 2558)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด
ระดับก่อนประถมศึกษา
  ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 1  1,753  1,627  3,380  245
อนุบาล 2  1,669  1,518  3,187  247
รวม
อนุบาล
 3,422  3,145  6,567  492

ระดับประถมศึกษา
ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1  1,813  1,742  3,555  259
ป.2  1,835  1,708  3,543  257
ป.3  1,922  1,806  3,728  260
ป.4  2,037  1,816  3,853  258
ป.5  1,893  1,845  3,738  257
ป.6  1,943  1,925  3,868  258
รวม
ประ
ถม
 11,443  10,842  22,285  1,549

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1  755  543  1,298  64
ม.2  651  576  1,227  63
ม.3  613  504  1,117  63
รวม
ม.ต้น
 2,019  1,623  3,642  190

ชาย หญิง รวม รวม
ห้อง
รวม
ทั้ง
หมด
 16,884  15,610  32,494  2,231

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศไฮบริด สพป.มุกดาหาร
©สงวนลิขสิทธิ์ 2013-2020
»kroobannok.com