แสดงรายชื่อโรงเรียน
แยกตามอำเภอ

»อำเภอเมือง
»อำเภอคำชะอี
»อำเภอนิคมคำสร้อย
»อำเภอดอนตาล
»อำเภอหว้านใหญ่
»อำเภอดงหลวง
»อำเภอหนองสูง
»แสดงที่ตั้งโรงเรียนทั้งหมด
»แสดงที่ตั้ง สพป.มุกดาหาร
ค้นหาตามจำนวนนักเรียน
(ข้อมูล 10 มิ.ย.2560)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส
(ข้อมูล 10 มิ.ย.2560)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียนตามสัญชาติ
(ข้อมูล 10 มิ.ย.2560)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ

ข้อมูลนักเรียนตามศาสนา
(ข้อมูล 10 มิ.ย.2560)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียน
บ้านอยู่ห่างโรงเรียนเกิน 3 กม.
และการเดินทาง

(ข้อมูล 10 มิ.ย.2560)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
(ข้อมูล พ.ศ.2558)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2550-2557

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
รายงานผลการทดสอบ
คุณภาพการศึกษา

(ผล O-Net ป.6/ม.3 ปีกศ.2559)

เลือกแสดงผลรายอำเภอ
แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน(10มิ.ย.60)
ระดับก่อนประถมศึกษา
  ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 1  50 61  111  17
อนุบาล 2  1,836  1,769  3,605  247
อนุบาล 3 1,741 1,635 3,376 245
รวม
อนุบาล
 3,627  3,465  7,092  509

ระดับประถมศึกษา
ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1,784 1,604 3,388 254
ป.2 1,779 1,733 3,512 259
ป.3 1,848 1,711 3,559 254
ป.4 1,939 1,808 3,747 256
ป.5 2,034 1,821 3,855 257
ป.6 1,891 1,836 3,727 256
รวม
ประ
ถม
11,275 10,513 21,788 1,536

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 721 595 1,316 64
ม.2 680 518 1,198 61
ม.3 590 529 1,119 63
รวม
ม.ต้น
1,991 1,642 3,633 188

ชาย หญิง รวม รวม
ห้อง
รวม
ทั้ง
หมด
16,893 15,620 32,513 2,233

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศไฮบริด สพป.มุกดาหาร
©สงวนลิขสิทธิ์ 2013-2020
»kroobannok.com